Vriend worden

Stelt u onze concerten op prijs en wilt u ze regelmatig bezoeken geef u dan op als begunstiger van onze Stichting. Vriend zijn van ‘Klassiek in ’t Veen’ levert een aantal voordelen op.

Voor een minimumbedrag van € 25 per kalenderjaar (meer mag natuurlijk) houden we u regelmatig op de hoogte van alle concerten die door onze Stichting georganiseerd worden en krijgt u korting op maximaal twee kaarten per concert. Daarnaast heeft u gratis toegang tot het vriendenconcert wat jaarlijks georganiseerd wordt. Dit concert is voor gratis toegankelijk voor vrienden (max 2 personen), tevens kunt u 2 introducés meenemen.

Wilt u Vriend van de Stichting worden, neem dan contact op met het secretariaat via de e-mail : info@klassiekintveen.nl of meld u bij één van de bestuursleden bij bezoek aan een concert.

Wanneer u ons daartoe gemachtigd heeft zal het bedrag in de eerste week van februari geïncasseerd worden. Zelfbetalers worden uitgenodigd in diezelfde periode hun bijdrage over te maken op bankrekening NL98 RABO 0364 7585 46 t.n.v. Penningmeester Klassiek in ’t Veen onder vermelding van ″vriendenbijdrage″. U kunt ons machtigen voor automatische incasso door dit formulier form.macht.begbijdrage.2023 voor automatische incasso in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de penningmeester

Om u op de hoogte te kunnen houden over de concerten versturen wij op regelmatige basis een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, geef uw e-mail adres door aan het secretariaat: info@klassiekintveen.nl. Mocht uw mailadres in de laatste tijd veranderd zijn, bijvoorbeeld doordat u van provider veranderd bent, dan verzoeken wij u dit eveneens door te geven.