Sponsor

De Stichting Klassiek in ’t Veen bestaat 20 jaar en daar zijn we zeer trots op!
Wij gaan dit vieren met een prachtige kamermuziekserie.
Enige tijd waren wij vleugellam maar recent zijn we verrijkt met een beeldschone Steinway B vleugel, aan ons in bruikleen gegeven door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF).
Wij zijn het NMF zeer erkentelijk voor deze bruikleen waardoor concerten met piano weer tot de mogelijkheid behoren en we ons publiek rijkelijk kunnen laten genieten van een grote diversiteit aan kamermuziek in het komende seizoen.